Activities

  • Activities
  • Activities
  • Activities

Activities
Nie je ni? jednoduch?ie ako
plávanie,
dýchanie,
v pohybe,
pocit vody,

slnko,

vzduch okolo vás,

pocit vo?nosti. , , .

U?ite si ?ivot. , , rezervova?. , .